Lista postępowań PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

WJM.271.1.2021 Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-18 2021-03-30 10:00 --
WJM.271.10.2020 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” w zakresie budowy 6 miejsc odpoczynku rowerzystów i 4 wież widokowych”. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-01-12 10:00 --
WJM.271.9.2020 Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-23 2021-01-04 11:00 --
WJM.271. 7.2020. Remont dróg szutrowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-28 2021-01-25 11:00 --
WJM.271.4.2020 Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-28 2021-01-08 12:00 --
WJM.271.3.2020 Budowa 16 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-14 2020-10-13 11:00 --
WJM.271.1.2020 Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej – Gmina Pisz Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-04-14 2020-06-04 11:00 --
WJM.271.8.2019 Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-07-05 2019-10-11 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa